ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจัดการภัยพิบัติของระบบสาธารณสุข: กรณีศึกษาประสบการณ์การจัดการภัยพิบัติในภาคใต้

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจัดการภัยพิบัติของระบบสาธารณสุข: กรณีศึกษาประสบการณ์การจัดการภัยพิบัติในภาคใต้
นักวิจัย : ประณีต ส่งวัฒนา , เนตรนภา พรหมเทพ , ลัพณา กิจรุ่งโรจน์ , เนตรนภา คู่พันธวี
คำค้น : ภัยพิบัติ , ระบบสาธารณสุข , การจัดการ , ประสบการณ์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : https://rdo.psu.ac.th/ResearchProject/reDetail.php?pro_id=X551283
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
ประณีต ส่งวัฒนา , เนตรนภา พรหมเทพ , ลัพณา กิจรุ่งโรจน์ , เนตรนภา คู่พันธวี . (2556). การจัดการภัยพิบัติของระบบสาธารณสุข: กรณีศึกษาประสบการณ์การจัดการภัยพิบัติในภาคใต้.
    สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา.
ประณีต ส่งวัฒนา , เนตรนภา พรหมเทพ , ลัพณา กิจรุ่งโรจน์ , เนตรนภา คู่พันธวี . 2556. "การจัดการภัยพิบัติของระบบสาธารณสุข: กรณีศึกษาประสบการณ์การจัดการภัยพิบัติในภาคใต้".
    สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา.
ประณีต ส่งวัฒนา , เนตรนภา พรหมเทพ , ลัพณา กิจรุ่งโรจน์ , เนตรนภา คู่พันธวี . "การจัดการภัยพิบัติของระบบสาธารณสุข: กรณีศึกษาประสบการณ์การจัดการภัยพิบัติในภาคใต้."
    สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา, 2556. Print.
ประณีต ส่งวัฒนา , เนตรนภา พรหมเทพ , ลัพณา กิจรุ่งโรจน์ , เนตรนภา คู่พันธวี . การจัดการภัยพิบัติของระบบสาธารณสุข: กรณีศึกษาประสบการณ์การจัดการภัยพิบัติในภาคใต้. สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา; 2556.