ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการสำรวจพรรณปลาหมึกบริเวณคาบสมุทรไทย

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการสำรวจพรรณปลาหมึกบริเวณคาบสมุทรไทย
นักวิจัย : จารุวัฒน์ นภีตะภัฏ
คำค้น : ปลาหมึกก็ยังเป็นสัตว์กลุ่มที่มีการศึกษาไม่กว้างขวางเมื่อเทียบกับพรรณสัตว์น้ำชนิดอื่น การสำรวจและรวบรวมตัวอย่างมาไว้ในพิพิธภัณฑ์เพื่อการอ้างอิงศึกษาและวิจัยจึงเป็นความจำเป็นเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลพื้นฐานสำหรับการปรับปรุงองค์ความรู้ทั้งด้านความหลากหลายทางชีวภาพและด้านการแพร่กระจายทางชีวภูมิศาสตร์เกี่ยวกับพรรณสัตว์กลุ่มนี้ให้ทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2560
อ้างอิง : https://rdo.psu.ac.th/ResearchProject/reDetail.php?pro_id=X550578
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
จารุวัฒน์ นภีตะภัฏ . (2560). โครงการสำรวจพรรณปลาหมึกบริเวณคาบสมุทรไทย.
    สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา.
จารุวัฒน์ นภีตะภัฏ . 2560. "โครงการสำรวจพรรณปลาหมึกบริเวณคาบสมุทรไทย".
    สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา.
จารุวัฒน์ นภีตะภัฏ . "โครงการสำรวจพรรณปลาหมึกบริเวณคาบสมุทรไทย."
    สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา, 2560. Print.
จารุวัฒน์ นภีตะภัฏ . โครงการสำรวจพรรณปลาหมึกบริเวณคาบสมุทรไทย. สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา; 2560.