ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการศึกษาเพิ่มเติม จัดทำต้นฉบับและจัดพิมพ์หนังสือ "คู่มือศึกษาธรรมชาติเขาคอหงส์

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการศึกษาเพิ่มเติม จัดทำต้นฉบับและจัดพิมพ์หนังสือ "คู่มือศึกษาธรรมชาติเขาคอหงส์
นักวิจัย : ประกาศ สว่างโชติ
คำค้น : ปัจจุบันเขาคอหงส์ยังเผชิญกับการสูญเสียพื้นที่ป่าโดยการพัฒนาด้านต่างๆ ทำให้เกิดความเสี่ยงอย่างมากในการสูญเสียความหลากหลายทั้งระดับสังคมและชนิดพรรณ การศึกษาวิจัยให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่จะบ่งชี้ความอุดมสมบูรณ์จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการจัดตั้งเขาคอหงส์เป็นเขตอนุรักษ์ในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับแผนการดำเนินงานของโครงการร่วมอนุรักษ์เขาคอหงส์ที่ผู้วิจัยดำเนินการอยู่ (รายละเอียดใน http://www.rakkhaokhohong.psu.ac.th/ และประกาศ และคณะ , 2553) เพื่อให้การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสัมฤทธิ์ผลโดยมีพื้นฐานมาจากความรู้ที่ครอบคลุมทั้งด้านความหลากหลายระดับสังคมและระดับชนิด จึงจำเป็นต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมอย่างเป็นระบบทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : https://rdo.psu.ac.th/ResearchProject/reDetail.php?pro_id=X550574
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
ประกาศ สว่างโชติ . (2559). โครงการศึกษาเพิ่มเติม จัดทำต้นฉบับและจัดพิมพ์หนังสือ "คู่มือศึกษาธรรมชาติเขาคอหงส์.
    สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา.
ประกาศ สว่างโชติ . 2559. "โครงการศึกษาเพิ่มเติม จัดทำต้นฉบับและจัดพิมพ์หนังสือ "คู่มือศึกษาธรรมชาติเขาคอหงส์".
    สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา.
ประกาศ สว่างโชติ . "โครงการศึกษาเพิ่มเติม จัดทำต้นฉบับและจัดพิมพ์หนังสือ "คู่มือศึกษาธรรมชาติเขาคอหงส์."
    สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา, 2559. Print.
ประกาศ สว่างโชติ . โครงการศึกษาเพิ่มเติม จัดทำต้นฉบับและจัดพิมพ์หนังสือ "คู่มือศึกษาธรรมชาติเขาคอหงส์. สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา; 2559.