ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีการที่ใช้การสกัดแบบการชะด้วยกรดร่วมกับอัลทราโซนิคเพื่อวิเคราะห์หาแร่ธาตุบางชนิดในข้าวพันธุ์พื้นเมืองอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลยโดยอะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทรโฟโตมิเตอร์

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีการที่ใช้การสกัดแบบการชะด้วยกรดร่วมกับอัลทราโซนิคเพื่อวิเคราะห์หาแร่ธาตุบางชนิดในข้าวพันธุ์พื้นเมืองอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลยโดยอะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทรโฟโตมิเตอร์
นักวิจัย : ฐิตินันท์ ธรรมโสม
คำค้น : อัลทราโซนิค/อะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทรโฟโตมิเตอร์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2562
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ฐิตินันท์ ธรรมโสม . (2562). การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีการที่ใช้การสกัดแบบการชะด้วยกรดร่วมกับอัลทราโซนิคเพื่อวิเคราะห์หาแร่ธาตุบางชนิดในข้าวพันธุ์พื้นเมืองอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลยโดยอะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทรโฟโตมิเตอร์.
    เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สถาบันวิจัยและพัฒนา.
ฐิตินันท์ ธรรมโสม . 2562. "การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีการที่ใช้การสกัดแบบการชะด้วยกรดร่วมกับอัลทราโซนิคเพื่อวิเคราะห์หาแร่ธาตุบางชนิดในข้าวพันธุ์พื้นเมืองอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลยโดยอะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทรโฟโตมิเตอร์".
    เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สถาบันวิจัยและพัฒนา.
ฐิตินันท์ ธรรมโสม . "การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีการที่ใช้การสกัดแบบการชะด้วยกรดร่วมกับอัลทราโซนิคเพื่อวิเคราะห์หาแร่ธาตุบางชนิดในข้าวพันธุ์พื้นเมืองอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลยโดยอะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทรโฟโตมิเตอร์."
    เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2562. Print.
ฐิตินันท์ ธรรมโสม . การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีการที่ใช้การสกัดแบบการชะด้วยกรดร่วมกับอัลทราโซนิคเพื่อวิเคราะห์หาแร่ธาตุบางชนิดในข้าวพันธุ์พื้นเมืองอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลยโดยอะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทรโฟโตมิเตอร์. เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2562.