ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนักในตะกอนดินของแม่น้ำเลย

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนักในตะกอนดินของแม่น้ำเลย
นักวิจัย : ฐิตินันท์ ธรรมโสม
คำค้น : การวิเคราะห์/โลหะหนัก
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ฐิตินันท์ ธรรมโสม . (2558). การวิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนักในตะกอนดินของแม่น้ำเลย.
    เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สถาบันวิจัยและพัฒนา.
ฐิตินันท์ ธรรมโสม . 2558. "การวิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนักในตะกอนดินของแม่น้ำเลย".
    เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สถาบันวิจัยและพัฒนา.
ฐิตินันท์ ธรรมโสม . "การวิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนักในตะกอนดินของแม่น้ำเลย."
    เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2558. Print.
ฐิตินันท์ ธรรมโสม . การวิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนักในตะกอนดินของแม่น้ำเลย. เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2558.