ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสำรวจระดับแอนติบอดีต่อโรคคลามัยเดียในโคเขต1

หน่วยงาน กรมปศุสัตว์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสำรวจระดับแอนติบอดีต่อโรคคลามัยเดียในโคเขต1
นักวิจัย : พรรณพิไล เสกสิทธิ์ , นุสสรา วัฒนกุล , อรุณ จันทร์กระจ่าง
คำค้น : แอนติบอดี , คลามัยเดีย , โค
หน่วยงาน : กรมปศุสัตว์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ศึกษาระดับแอนติบอดีต่อโรคคลามัยเดียในโคเพศเมียจำนวน 1672 ตัวจากฟาร์มเกษตรกรในจังหวัดสระบุรีและลพบุรี 167 ฟาร์ม และโคเพศผู้ที่เลี้ยงไว้เป็นพ่อพันธุ์จำนวน 74 ตัวโดยการตรวจจากซีรั่มด้วยวิธี ELISA โดยโคเพศเมียที่ศึกษามีประวัติเคยแท้งลูกจำนวน 86 ตัว (6.63%) ผสมติยากและมีประวัติการผสมซ้ำเกิน 5 ครั้งจำนวน 327 ตัว (25.19%) การวิเคราะห์ระดับแอนติบอดีต่อโรคคลามัยเดียใช้ชุดตรวจโรคคลามัยเดียในโคชนิดสำเร็จรูป (Chlamydia antibody test kit EVL diagnostic division) อ่านผลจากการวัดแสงเทียบกับน้ำยามาตรฐานบวก และลบ ผลการวิเคราะห์ไม่พบโคตัวใดที่ให้ผลบวก แสดงว่าในโคกลุ่มศึกษาไม่เคยเป็นโรคคลามัยเดีย ปัญหาการผสมพันธุ์ที่เกิดขึ้นอาจจะเกิดจากสาเหตุอื่น คำสำคัญ: แอนติบอดี คลามัยเดีย โค

บรรณานุกรม :
พรรณพิไล เสกสิทธิ์ , นุสสรา วัฒนกุล , อรุณ จันทร์กระจ่าง . (2551). การสำรวจระดับแอนติบอดีต่อโรคคลามัยเดียในโคเขต1.
    กรุงเทพมหานคร : กรมปศุสัตว์.
พรรณพิไล เสกสิทธิ์ , นุสสรา วัฒนกุล , อรุณ จันทร์กระจ่าง . 2551. "การสำรวจระดับแอนติบอดีต่อโรคคลามัยเดียในโคเขต1".
    กรุงเทพมหานคร : กรมปศุสัตว์.
พรรณพิไล เสกสิทธิ์ , นุสสรา วัฒนกุล , อรุณ จันทร์กระจ่าง . "การสำรวจระดับแอนติบอดีต่อโรคคลามัยเดียในโคเขต1."
    กรุงเทพมหานคร : กรมปศุสัตว์, 2551. Print.
พรรณพิไล เสกสิทธิ์ , นุสสรา วัฒนกุล , อรุณ จันทร์กระจ่าง . การสำรวจระดับแอนติบอดีต่อโรคคลามัยเดียในโคเขต1. กรุงเทพมหานคร : กรมปศุสัตว์; 2551.