ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาระบบการระบุเอกลักษณ์ประจำตัวพ่อพันธุ์โคโดยลายพิมพ์จมูก

หน่วยงาน กรมปศุสัตว์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาระบบการระบุเอกลักษณ์ประจำตัวพ่อพันธุ์โคโดยลายพิมพ์จมูก
นักวิจัย : มุขดา รัตนภาสกร , กรวรรณ หงษ์ยันตรชัย , อรุณ จันทร์กระจ่าง , เลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล , สรพงษ์ วชิรรัตน์พรกุล
คำค้น : โค , สัณฐาน , ลายพิมพ์จมูก , เอกลักษณ์ประจำตัว
หน่วยงาน : กรมปศุสัตว์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การระบุเอกลักษณ์ประจำตัวพ่อพันธุ์โคโดยลายพิมพ์จมูก จากหลักการ PCA (Principal Components Analysis) เพื่อนำไปประมวลภาพและจดจำเอกลักษณ์ของภาพ โดยใช้ภาพพิมพ์ลายจมูกโคที่มีความคมชัดและครบถ้วนสมบูรณ์ที่พิมพ์โดยใช้หมึกพิมพ์ ลูกกลิ้ง และฟองน้ำ กระดาษขาวขนาด A4 มาสแกนแปลงเป็นภาพดิจิตอลด้วยคอมพิวเตอร์ นำภาพดังกล่าวไปพิสูจน์เอกลักษณ์ โดยใช้โปรแกรมที่พัฒนาขึ้น ซึ่งมีหลักการทำงานดังนี้ เริ่มต้นนำภาพพิมพ์ลายจมูกที่ได้มาทำการสแกนให้เป็นภาพดิจิตอล เพื่อทำการลดขนาด ปรับแต่งรูปภาพให้มีสิ่งรบกวนน้อยลง นำภาพที่ได้มาทำการแยกลายจมูกออกจากพื้นหลัง เพื่อนำลายจมูกนี้มาทำการหาลักษณะเด่นของแต่ละลายจมูก จากนั้นนำค่าได้ไปทำการบันทึกเก็บในฐานข้อมูล เมื่อทำการพิสูจน์จะนำภาพที่พิสูจน์มาผ่านขบวนการดังกล่าวจนได้ลักษณะเด่นของภาพแล้วจึงนำไปเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลที่มีอยู่ โดยใช้ เครื่องมือในการเขียนโปรแกรมมี 1. MATLAB, 2. Visual Studio 2008 Pro, 3. Microsoft SQL Sever 2005, 4.ASP.NET การออกแบบโปรแกรมการพิสูจน์เอกลักษณ์ของภาพพิมพ์ลายจมูกโค ใช้โปรแกรม Visual Studio 2008 Pro เป็นหลัก โดยออกแบบเป็น 3 โปรแกรม คือ โปรแกรมตัดและตกแต่งภาพ โปรแกรมลดขนาดภาพ และโปรแกรมพิสูจน์เอกลักษณ์ของภาพลายพิมพ์จมูกโค ผลการพิสูจน์พ่อโคจำนวน 1,800 ภาพ จากพ่อโค 120 ตัว พบว่ามีความถูกต้อง 85 % -93% (1,530/1,800 - 714/768) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความคมชัดของภาพ แต่ถ้านำลายพิมพ์จมูกโคที่ไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูลจำนวน 288 ภาพ จากพ่อโค 24 ตัว มาทดสอบพบว่ามีความถูกต้อง 100% (288/288)

บรรณานุกรม :
มุขดา รัตนภาสกร , กรวรรณ หงษ์ยันตรชัย , อรุณ จันทร์กระจ่าง , เลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล , สรพงษ์ วชิรรัตน์พรกุล . (2553). การพัฒนาระบบการระบุเอกลักษณ์ประจำตัวพ่อพันธุ์โคโดยลายพิมพ์จมูก.
    กรุงเทพมหานคร : กรมปศุสัตว์.
มุขดา รัตนภาสกร , กรวรรณ หงษ์ยันตรชัย , อรุณ จันทร์กระจ่าง , เลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล , สรพงษ์ วชิรรัตน์พรกุล . 2553. "การพัฒนาระบบการระบุเอกลักษณ์ประจำตัวพ่อพันธุ์โคโดยลายพิมพ์จมูก".
    กรุงเทพมหานคร : กรมปศุสัตว์.
มุขดา รัตนภาสกร , กรวรรณ หงษ์ยันตรชัย , อรุณ จันทร์กระจ่าง , เลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล , สรพงษ์ วชิรรัตน์พรกุล . "การพัฒนาระบบการระบุเอกลักษณ์ประจำตัวพ่อพันธุ์โคโดยลายพิมพ์จมูก."
    กรุงเทพมหานคร : กรมปศุสัตว์, 2553. Print.
มุขดา รัตนภาสกร , กรวรรณ หงษ์ยันตรชัย , อรุณ จันทร์กระจ่าง , เลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล , สรพงษ์ วชิรรัตน์พรกุล . การพัฒนาระบบการระบุเอกลักษณ์ประจำตัวพ่อพันธุ์โคโดยลายพิมพ์จมูก. กรุงเทพมหานคร : กรมปศุสัตว์; 2553.