ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประเมินค่าพลังงานใช้ประโยชน์ได้ของหญ้าเนเปียร์แคระในโคเนื้อ

หน่วยงาน กรมปศุสัตว์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประเมินค่าพลังงานใช้ประโยชน์ได้ของหญ้าเนเปียร์แคระในโคเนื้อ
นักวิจัย : แพรวพรรณ เครือมังกร , รำไพร นามสีลี , วรรณา อ่างทอง , จันทกานต์ อรณนันท์
คำค้น : หญ้าเนเปียร์แคระ , พลังงานใช้ประโยชน์ได้ , พลังงานย่อยได้ , โภชนะย่อยได้ทั้งหมด , โคเนื้อ
หน่วยงาน : กรมปศุสัตว์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
แพรวพรรณ เครือมังกร , รำไพร นามสีลี , วรรณา อ่างทอง , จันทกานต์ อรณนันท์ . (2552). การประเมินค่าพลังงานใช้ประโยชน์ได้ของหญ้าเนเปียร์แคระในโคเนื้อ.
    กรุงเทพมหานคร : กรมปศุสัตว์.
แพรวพรรณ เครือมังกร , รำไพร นามสีลี , วรรณา อ่างทอง , จันทกานต์ อรณนันท์ . 2552. "การประเมินค่าพลังงานใช้ประโยชน์ได้ของหญ้าเนเปียร์แคระในโคเนื้อ".
    กรุงเทพมหานคร : กรมปศุสัตว์.
แพรวพรรณ เครือมังกร , รำไพร นามสีลี , วรรณา อ่างทอง , จันทกานต์ อรณนันท์ . "การประเมินค่าพลังงานใช้ประโยชน์ได้ของหญ้าเนเปียร์แคระในโคเนื้อ."
    กรุงเทพมหานคร : กรมปศุสัตว์, 2552. Print.
แพรวพรรณ เครือมังกร , รำไพร นามสีลี , วรรณา อ่างทอง , จันทกานต์ อรณนันท์ . การประเมินค่าพลังงานใช้ประโยชน์ได้ของหญ้าเนเปียร์แคระในโคเนื้อ. กรุงเทพมหานคร : กรมปศุสัตว์; 2552.