ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาวัคซีนเพื่อควบคุมโรคไข้หวัดนกในประเทศไทย

หน่วยงาน กรมปศุสัตว์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาวัคซีนเพื่อควบคุมโรคไข้หวัดนกในประเทศไทย
นักวิจัย : พรชัย ชำนาญพูด , จันทร์เพ็ญ ชำนาญพูด , พันธุ์ชนะ สงวนเสริมศรี , ดลฤดี สงวนเสริมศรี
คำค้น : วัคซีนเพื่อควบคุมโรคไข้หวัดนก , ไข้หวัดนก
หน่วยงาน : กรมปศุสัตว์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ได้สนับสนุนทุนวิจัยภายใต้โครงการ การศึกษาวัคซีนเพื่อควบคุมโรคไข้หวัดนกในประเทศไทย แก่กรมปศุสัตว์ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการผลิตวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดนกที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย จากการระบาดของโรคไข้หวัดนก เมื่อปี พ.ศ.<-span>?<-span> 2547 ที่ผ่านมาก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจอย่างมาก จึงได้มีการศึกษาเพื่อพัฒนาวัคซีนสำหรับการควบคุมโรคจากแนวคิด <-span>DIVA (<-span>Differentiating infected from vaccinated animal) โดยใช้เทคนิคด้านพันธุกรรมจำแนกลักษณะเฉพาะของ <-span>H และ <-span>N antigen นำมาทำวัคซีนชนิด <-span>Inactivated reassortment ซึ่งสามารถแยกสัตว์ที่ทำวัคซีนออกจากสัตว์ที่ติดเชื้อโดยธรรมชาติได้ ทำให้ง่ายต่อการวางแผน และป้องกันโรค ด้วยกระบวนการ <-span>Reverse genetics เพื่อผลิตวัคซีนไข้หวัดนกชนิดเชื้อตาย ซึ่งได้ผ่านการทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัยโดยตรวจสอบ<-span> <-span>safety test, sterile test, stability test <-span>และ<-span> <-span>potency test <-span>พบว่า มีความปลอดภัยสูง

บรรณานุกรม :
พรชัย ชำนาญพูด , จันทร์เพ็ญ ชำนาญพูด , พันธุ์ชนะ สงวนเสริมศรี , ดลฤดี สงวนเสริมศรี . (2550). การศึกษาวัคซีนเพื่อควบคุมโรคไข้หวัดนกในประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : กรมปศุสัตว์.
พรชัย ชำนาญพูด , จันทร์เพ็ญ ชำนาญพูด , พันธุ์ชนะ สงวนเสริมศรี , ดลฤดี สงวนเสริมศรี . 2550. "การศึกษาวัคซีนเพื่อควบคุมโรคไข้หวัดนกในประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : กรมปศุสัตว์.
พรชัย ชำนาญพูด , จันทร์เพ็ญ ชำนาญพูด , พันธุ์ชนะ สงวนเสริมศรี , ดลฤดี สงวนเสริมศรี . "การศึกษาวัคซีนเพื่อควบคุมโรคไข้หวัดนกในประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : กรมปศุสัตว์, 2550. Print.
พรชัย ชำนาญพูด , จันทร์เพ็ญ ชำนาญพูด , พันธุ์ชนะ สงวนเสริมศรี , ดลฤดี สงวนเสริมศรี . การศึกษาวัคซีนเพื่อควบคุมโรคไข้หวัดนกในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : กรมปศุสัตว์; 2550.