ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อชนิดของเชื้อสาเหตุและการระบาดของโรคข้าวในนาชลประทานที่ปลูกต่อเนื่อง

หน่วยงาน กรมการข้าว

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อชนิดของเชื้อสาเหตุและการระบาดของโรคข้าวในนาชลประทานที่ปลูกต่อเนื่อง
นักวิจัย : รัศมี ฐิติเกียรติพงศ์ , อนรรฆพล บุญช่วย , วิชชุดา รัตนากาญจน์ , ปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม , วรรณพรรณ จันลาภา , ชนสิริน กลิ่นมณี , เฉลิมชาติ ฤาไชยคาม , อัจฉราพร ณ ลำปาง เนินพลับ , วันพร เข็มมุกด์ , ดวงพร วิธูรจิตต์ , ดวงกมล เริ่มตระกูล
คำค้น : โลกร้อน , ภูมิอากาศ , โรคข้าวที่สำคัญ , เชื้อสาเหตุของโรคข้าว , การระบาดของโรคข้าว , พาหะ , ชนิด , กลุ่ม , รูปแบบการทำให้เกิดโรค
หน่วยงาน : กรมการข้าว
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ผลของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อชนิดของเชื้อสาเหตุและการระบาดของโรคข้าวในนาชลประทานที่ปลูกต่อเนื่อง

บรรณานุกรม :
รัศมี ฐิติเกียรติพงศ์ , อนรรฆพล บุญช่วย , วิชชุดา รัตนากาญจน์ , ปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม , วรรณพรรณ จันลาภา , ชนสิริน กลิ่นมณี , เฉลิมชาติ ฤาไชยคาม , อัจฉราพร ณ ลำปาง เนินพลับ , วันพร เข็มมุกด์ , ดวงพร วิธูรจิตต์ , ดวงกมล เริ่มตระกูล . (2556). ผลของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อชนิดของเชื้อสาเหตุและการระบาดของโรคข้าวในนาชลประทานที่ปลูกต่อเนื่อง.
    กรุงเทพมหานคร : กรมการข้าว.
รัศมี ฐิติเกียรติพงศ์ , อนรรฆพล บุญช่วย , วิชชุดา รัตนากาญจน์ , ปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม , วรรณพรรณ จันลาภา , ชนสิริน กลิ่นมณี , เฉลิมชาติ ฤาไชยคาม , อัจฉราพร ณ ลำปาง เนินพลับ , วันพร เข็มมุกด์ , ดวงพร วิธูรจิตต์ , ดวงกมล เริ่มตระกูล . 2556. "ผลของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อชนิดของเชื้อสาเหตุและการระบาดของโรคข้าวในนาชลประทานที่ปลูกต่อเนื่อง".
    กรุงเทพมหานคร : กรมการข้าว.
รัศมี ฐิติเกียรติพงศ์ , อนรรฆพล บุญช่วย , วิชชุดา รัตนากาญจน์ , ปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม , วรรณพรรณ จันลาภา , ชนสิริน กลิ่นมณี , เฉลิมชาติ ฤาไชยคาม , อัจฉราพร ณ ลำปาง เนินพลับ , วันพร เข็มมุกด์ , ดวงพร วิธูรจิตต์ , ดวงกมล เริ่มตระกูล . "ผลของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อชนิดของเชื้อสาเหตุและการระบาดของโรคข้าวในนาชลประทานที่ปลูกต่อเนื่อง."
    กรุงเทพมหานคร : กรมการข้าว, 2556. Print.
รัศมี ฐิติเกียรติพงศ์ , อนรรฆพล บุญช่วย , วิชชุดา รัตนากาญจน์ , ปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม , วรรณพรรณ จันลาภา , ชนสิริน กลิ่นมณี , เฉลิมชาติ ฤาไชยคาม , อัจฉราพร ณ ลำปาง เนินพลับ , วันพร เข็มมุกด์ , ดวงพร วิธูรจิตต์ , ดวงกมล เริ่มตระกูล . ผลของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อชนิดของเชื้อสาเหตุและการระบาดของโรคข้าวในนาชลประทานที่ปลูกต่อเนื่อง. กรุงเทพมหานคร : กรมการข้าว; 2556.