ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ข้าวต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล SPR94007-PTT-27-2-9-3-2

หน่วยงาน กรมการข้าว

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ข้าวต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล SPR94007-PTT-27-2-9-3-2
นักวิจัย : สุนิยม ตาปราบ , อภิชาติ ลาวัณย์ประเสริฐ , สุภาพร จันทร์บัวทอง , กาญจนา กล้าแข็ง , ประกอบกิจ ดังไธสง , สุภาวิณี สวงโท , บังอร ธรรมสามิสรณ์ , มานิกา น้อยเอี่ยม , ประจักษ์ เหล็งบำรุง , รื่นฤดี แก้วชื่นชัย , วาสนา พันธุ์เพ็ง , เฉลิมขวัญ ฉิมวัย , กัญญา เชื้อพันธุ์ , สุนันทา วงศ์ปิยชน , วัชรี สุขวิวัฒน์ , อดุลย์ กฤษวะดี , วารินทร์ ศรีถัด , วัลภา เตปินตา
คำค้น : ข้าว , เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล , พันธุ์ข้าวดีเด่น , ความต้านทานต่อเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล , องค์ประกอบผลผลิต , ผลผลิต , พื้นที่นาชลประทาน , Rice , Brown planthopper , Promising line
หน่วยงาน : กรมการข้าว
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ข้าวต้านทานเพลี้ยกระโดสีน้ำตาลสายพันธุ์ SPR94007-PTT-27-2-9-3-2 เป็นข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง ได้จากการผสมพันธุ์ระหว่าง SPR1 กับ IR64 ที่ศูนย์วิจัยข้าวสุพรรณบุรี ในปี 2537 นำไปปลูกคัดเลือกลูกผสมชั่วที่ 2-6 ที่ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีจนได้สายพันธุ์ SPR94007-PTT-27-2-9-3 นำเข้าเปรียบเทียบผลผลิตภายในสถานี ขณะเดียวกันได้ทดสอบปฏิกิริยาต่อเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในเรือนทดลองที่ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีในปี 2551 สายพันธุ์ SPR94007-PTT-27-2-9-3 ให้ผลผลิตไม่แตกต่างจากพันธุ์เปรียบเทียบ แต่สายพันธุ์นี้เป็นเพียง 1 ใน 2 สายพันธุ์ที่ไม่ถูกเพลี้ยกระโดดทำลายในการทดสอบคราวนั้นทั้งหมด 140 สายพันธุ์ จึงได้ถอนต้นกล้าของสายพันธุ์นี้จากกระบะทดสอบแมลงไปปักดำไว้ในกระถางแล้วเก็บเกี่ยวเมล็ดแบบแยกรวง ในฤดูนาปรัง 2552 แบ่งเมล็ดจากแต่ละรวงส่วนหนึ่งนำไปทดสอบความต้านทานต่อเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลอีกครั้ง ส่วนเมล็ดที่เหลือนำไปปลูกในแปลงทดลองโดยแต่ละรวงให้รหัสสายพันธุ์เดียวกัน พบว่ามี 2 สายพันธุ์ที่มีความต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลระดับ MR-R คือ SPR94007-27-2-9-3-1 และ SPR94007-27-2-9-3-2 จึงเก็บเกี่ยวเมล็ดทั้ง 2 สายพันธุ์จากแปลงทดลองนำไปปลูกขยายพันธุ์และศึกษาลักษณะทางการเกษตรในฤดูนาปี 2552-2553 แล้วคัดเลือกสายพันธุ์ SPR94007-27-2-9-3-2 เข้าสู่กระบวนการทดสอบตามขั้นตอนของการปรับปรุงพันธุ์ต่อไป ในปี 2554-2555 พบว่า ผลผลิตเฉลี่ยจากการเปรียบเทียบผลผลิตระหว่างสถานี 641 กิโลกรัมต่อไร่ จากการทดสอบเสถียรภาพผลผลิตในหลายสภาพแวดล้อมที่เป็นตัวแทนทั่วประเทศให้ผลผลิตเฉลี่ย 1,008 กิโลกรัมต่อไร่ และในฤดูนาปรัง 2555 ให้ผลผลิตในแปลงเปรียบเทียบผลผลิตในนาเกษตรกรที่เป็นพื้นที่ที่มีการระบาดของเพลี้ยกระโดสีน้ำตาล 850 กิโลกรัมต่อไร่ ข้าวสายพันธุ์นี้มีอายุเก็บเกี่ยว 117-120 วัน ความสูง 115-120 เซนติเมตร กอตั้ง ลำต้นค่อนข้างแข็ง ใบสีเขียว มุมปลายใบตั้งตรง ใบธงยาว 46.5 เซนติเมตร กว้าง 1.38 เซนติเมตร รวงยาว 25.7 รวงแน่นปานกลาง คอรวงโผล่เล็กน้อย เมล็ดร่วงง่าย ข้าวเปลือกสีฟาง ข้าวกล้องรูปร่างเรียวขนาด (ยาว x กว้าง x หนา) 7.35 x 2.17 x 1.85 มิลลิเมตร มีปริมาณอะมิโลสสูง (27%) ความคงตัวของแป้งสุก 89.2 มิลลิเมตร (แป้งสุกอ่อน) เหมาะกับพื้นที่นาชลประทานภาคกลาง สำหรับเป็นทางเลือกของเกษตรกรในการป้องกันการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล

บรรณานุกรม :