ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจัดทำฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์จากที่ดินในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืนบ้านฟ้าสวย ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจัดทำฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์จากที่ดินในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืนบ้านฟ้าสวย ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
นักวิจัย : สืบพงษ์ พงษ์สวัสดิ์
คำค้น : ฐานข้อมูล , ฝิ่น
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://research.feu.ac.th/researchFile/file/5011224_2558_10_14_112150.pdf
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สืบพงษ์ พงษ์สวัสดิ์ . (2555). การจัดทำฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์จากที่ดินในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืนบ้านฟ้าสวย ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น.
สืบพงษ์ พงษ์สวัสดิ์ . 2555. "การจัดทำฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์จากที่ดินในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืนบ้านฟ้าสวย ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น.
สืบพงษ์ พงษ์สวัสดิ์ . "การจัดทำฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์จากที่ดินในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืนบ้านฟ้าสวย ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น, 2555. Print.
สืบพงษ์ พงษ์สวัสดิ์ . การจัดทำฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์จากที่ดินในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืนบ้านฟ้าสวย ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น; 2555.