ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม กรณีศึกษาถนนคนเดินลาดหญ้า จังหวัดกาญจนบุรี

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม กรณีศึกษาถนนคนเดินลาดหญ้า จังหวัดกาญจนบุรี
นักวิจัย : ชนกนันท์ นราแก้ว , เศกสิทธิ์ ปักษี , บรรจบพร อินดี , ศุภกิจ จงศักดิ์สวัสดิ์ , รัฐทิตยา หิรัณยหาด , สายใจ รัตนสัจธรรม , ศรเพชร ยิ่งมี
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2562
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ชนกนันท์ นราแก้ว , เศกสิทธิ์ ปักษี , บรรจบพร อินดี , ศุภกิจ จงศักดิ์สวัสดิ์ , รัฐทิตยา หิรัณยหาด , สายใจ รัตนสัจธรรม , ศรเพชร ยิ่งมี . (2562). การศึกษาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม กรณีศึกษาถนนคนเดินลาดหญ้า จังหวัดกาญจนบุรี.
    กาญจนบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี.
ชนกนันท์ นราแก้ว , เศกสิทธิ์ ปักษี , บรรจบพร อินดี , ศุภกิจ จงศักดิ์สวัสดิ์ , รัฐทิตยา หิรัณยหาด , สายใจ รัตนสัจธรรม , ศรเพชร ยิ่งมี . 2562. "การศึกษาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม กรณีศึกษาถนนคนเดินลาดหญ้า จังหวัดกาญจนบุรี".
    กาญจนบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี.
ชนกนันท์ นราแก้ว , เศกสิทธิ์ ปักษี , บรรจบพร อินดี , ศุภกิจ จงศักดิ์สวัสดิ์ , รัฐทิตยา หิรัณยหาด , สายใจ รัตนสัจธรรม , ศรเพชร ยิ่งมี . "การศึกษาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม กรณีศึกษาถนนคนเดินลาดหญ้า จังหวัดกาญจนบุรี."
    กาญจนบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี, 2562. Print.
ชนกนันท์ นราแก้ว , เศกสิทธิ์ ปักษี , บรรจบพร อินดี , ศุภกิจ จงศักดิ์สวัสดิ์ , รัฐทิตยา หิรัณยหาด , สายใจ รัตนสัจธรรม , ศรเพชร ยิ่งมี . การศึกษาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม กรณีศึกษาถนนคนเดินลาดหญ้า จังหวัดกาญจนบุรี. กาญจนบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี; 2562.