ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการผลิตและการตลาดของหน่อไม้ฝรั่ง ข้าวโพดฝักอ่อนและข้าวโพดหวาน ด้วยระบบเกษตรอินทรีย์ให้ได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการผลิตและการตลาดของหน่อไม้ฝรั่ง ข้าวโพดฝักอ่อนและข้าวโพดหวาน ด้วยระบบเกษตรอินทรีย์ให้ได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย
นักวิจัย : กาญจนา เชียงทอง , ภาคภูมิ พันธุวาสิฏฐ์ , วันวิสา ศรีทอง , สาวิตรี เจนปัญญาวุฒิกุล , สำอางค์ ชูศรี , ปัทมา ธนะพงศ์เพชร , เรวัตตะ กิจจานุลักษ์ , สุภาพ เทนอิสสระ , สมาพร เรืองสังข์ , ลลิดา ฉายาวัฒน์ , ผัสพร พฤฒิพานิช , ตรีสุคนธ์ เจริญชัยชาญกิจ
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
กาญจนา เชียงทอง , ภาคภูมิ พันธุวาสิฏฐ์ , วันวิสา ศรีทอง , สาวิตรี เจนปัญญาวุฒิกุล , สำอางค์ ชูศรี , ปัทมา ธนะพงศ์เพชร , เรวัตตะ กิจจานุลักษ์ , สุภาพ เทนอิสสระ , สมาพร เรืองสังข์ , ลลิดา ฉายาวัฒน์ , ผัสพร พฤฒิพานิช , ตรีสุคนธ์ เจริญชัยชาญกิจ . (2555). การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการผลิตและการตลาดของหน่อไม้ฝรั่ง ข้าวโพดฝักอ่อนและข้าวโพดหวาน ด้วยระบบเกษตรอินทรีย์ให้ได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย.
    กาญจนบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี.
กาญจนา เชียงทอง , ภาคภูมิ พันธุวาสิฏฐ์ , วันวิสา ศรีทอง , สาวิตรี เจนปัญญาวุฒิกุล , สำอางค์ ชูศรี , ปัทมา ธนะพงศ์เพชร , เรวัตตะ กิจจานุลักษ์ , สุภาพ เทนอิสสระ , สมาพร เรืองสังข์ , ลลิดา ฉายาวัฒน์ , ผัสพร พฤฒิพานิช , ตรีสุคนธ์ เจริญชัยชาญกิจ . 2555. "การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการผลิตและการตลาดของหน่อไม้ฝรั่ง ข้าวโพดฝักอ่อนและข้าวโพดหวาน ด้วยระบบเกษตรอินทรีย์ให้ได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย".
    กาญจนบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี.
กาญจนา เชียงทอง , ภาคภูมิ พันธุวาสิฏฐ์ , วันวิสา ศรีทอง , สาวิตรี เจนปัญญาวุฒิกุล , สำอางค์ ชูศรี , ปัทมา ธนะพงศ์เพชร , เรวัตตะ กิจจานุลักษ์ , สุภาพ เทนอิสสระ , สมาพร เรืองสังข์ , ลลิดา ฉายาวัฒน์ , ผัสพร พฤฒิพานิช , ตรีสุคนธ์ เจริญชัยชาญกิจ . "การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการผลิตและการตลาดของหน่อไม้ฝรั่ง ข้าวโพดฝักอ่อนและข้าวโพดหวาน ด้วยระบบเกษตรอินทรีย์ให้ได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย."
    กาญจนบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี, 2555. Print.
กาญจนา เชียงทอง , ภาคภูมิ พันธุวาสิฏฐ์ , วันวิสา ศรีทอง , สาวิตรี เจนปัญญาวุฒิกุล , สำอางค์ ชูศรี , ปัทมา ธนะพงศ์เพชร , เรวัตตะ กิจจานุลักษ์ , สุภาพ เทนอิสสระ , สมาพร เรืองสังข์ , ลลิดา ฉายาวัฒน์ , ผัสพร พฤฒิพานิช , ตรีสุคนธ์ เจริญชัยชาญกิจ . การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการผลิตและการตลาดของหน่อไม้ฝรั่ง ข้าวโพดฝักอ่อนและข้าวโพดหวาน ด้วยระบบเกษตรอินทรีย์ให้ได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย. กาญจนบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี; 2555.