ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องไผ่ในตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องไผ่ในตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
นักวิจัย : อัญญาณี คล้ายสุบรรณ์ , พรรัตน์ ประสิทธิ์กุศล
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อัญญาณี คล้ายสุบรรณ์ , พรรัตน์ ประสิทธิ์กุศล . (2551). การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องไผ่ในตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี.
    กาญจนบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี.
อัญญาณี คล้ายสุบรรณ์ , พรรัตน์ ประสิทธิ์กุศล . 2551. "การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องไผ่ในตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี".
    กาญจนบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี.
อัญญาณี คล้ายสุบรรณ์ , พรรัตน์ ประสิทธิ์กุศล . "การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องไผ่ในตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี."
    กาญจนบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี, 2551. Print.
อัญญาณี คล้ายสุบรรณ์ , พรรัตน์ ประสิทธิ์กุศล . การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องไผ่ในตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี. กาญจนบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี; 2551.