ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แนวทางในการจัดทำปุ๋ยชีวภาพเพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตของไผ่ ศึกษากรณีประสิทธิภาพในการละลายฟอสเฟตของจุลินทรีย์ในพื้นที่ปลูกไผ่เลี้ยงตำบลท่าเสา จังหวัดกาญจนบุรี

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : แนวทางในการจัดทำปุ๋ยชีวภาพเพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตของไผ่ ศึกษากรณีประสิทธิภาพในการละลายฟอสเฟตของจุลินทรีย์ในพื้นที่ปลูกไผ่เลี้ยงตำบลท่าเสา จังหวัดกาญจนบุรี
นักวิจัย : สมาพร เรืองสังข์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สมาพร เรืองสังข์ . (2554). แนวทางในการจัดทำปุ๋ยชีวภาพเพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตของไผ่ ศึกษากรณีประสิทธิภาพในการละลายฟอสเฟตของจุลินทรีย์ในพื้นที่ปลูกไผ่เลี้ยงตำบลท่าเสา จังหวัดกาญจนบุรี.
    กาญจนบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี.
สมาพร เรืองสังข์ . 2554. "แนวทางในการจัดทำปุ๋ยชีวภาพเพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตของไผ่ ศึกษากรณีประสิทธิภาพในการละลายฟอสเฟตของจุลินทรีย์ในพื้นที่ปลูกไผ่เลี้ยงตำบลท่าเสา จังหวัดกาญจนบุรี".
    กาญจนบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี.
สมาพร เรืองสังข์ . "แนวทางในการจัดทำปุ๋ยชีวภาพเพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตของไผ่ ศึกษากรณีประสิทธิภาพในการละลายฟอสเฟตของจุลินทรีย์ในพื้นที่ปลูกไผ่เลี้ยงตำบลท่าเสา จังหวัดกาญจนบุรี."
    กาญจนบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี, 2554. Print.
สมาพร เรืองสังข์ . แนวทางในการจัดทำปุ๋ยชีวภาพเพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตของไผ่ ศึกษากรณีประสิทธิภาพในการละลายฟอสเฟตของจุลินทรีย์ในพื้นที่ปลูกไผ่เลี้ยงตำบลท่าเสา จังหวัดกาญจนบุรี. กาญจนบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี; 2554.