ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาบทปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์ที่ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐานสำหรับการจัดการเรียนรู้

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาบทปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์ที่ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐานสำหรับการจัดการเรียนรู้
นักวิจัย : วิชาญ พันธุ์ประเสริฐ , สมาพร เรืองสังข์ , ศิขริน ดอนขำไพร
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วิชาญ พันธุ์ประเสริฐ , สมาพร เรืองสังข์ , ศิขริน ดอนขำไพร . (2557). การพัฒนาบทปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์ที่ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐานสำหรับการจัดการเรียนรู้.
    กาญจนบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี.
วิชาญ พันธุ์ประเสริฐ , สมาพร เรืองสังข์ , ศิขริน ดอนขำไพร . 2557. "การพัฒนาบทปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์ที่ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐานสำหรับการจัดการเรียนรู้".
    กาญจนบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี.
วิชาญ พันธุ์ประเสริฐ , สมาพร เรืองสังข์ , ศิขริน ดอนขำไพร . "การพัฒนาบทปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์ที่ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐานสำหรับการจัดการเรียนรู้."
    กาญจนบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี, 2557. Print.
วิชาญ พันธุ์ประเสริฐ , สมาพร เรืองสังข์ , ศิขริน ดอนขำไพร . การพัฒนาบทปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์ที่ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐานสำหรับการจัดการเรียนรู้. กาญจนบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี; 2557.