ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางด้านริ้วรอยและพอกหน้าให้ผิวขาวที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากเนื้อในเมล็ดมะม่วงสุกมหาชนก (Mangifera indica L.) เก็บกักในอนุภาคขนาดนาโน

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางด้านริ้วรอยและพอกหน้าให้ผิวขาวที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากเนื้อในเมล็ดมะม่วงสุกมหาชนก (Mangifera indica L.) เก็บกักในอนุภาคขนาดนาโน
นักวิจัย : จริญญา จันทร์คำปัน , จีรเดช มโนสร้อย , อรัญญา มโนสร้อย
คำค้น : การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง , สารสกัดจากเนื้อในเมล็ดมะม่วงสุกมหาชนก
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2562
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จริญญา จันทร์คำปัน , จีรเดช มโนสร้อย , อรัญญา มโนสร้อย . (2562). การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางด้านริ้วรอยและพอกหน้าให้ผิวขาวที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากเนื้อในเมล็ดมะม่วงสุกมหาชนก (Mangifera indica L.) เก็บกักในอนุภาคขนาดนาโน.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่.
จริญญา จันทร์คำปัน , จีรเดช มโนสร้อย , อรัญญา มโนสร้อย . 2562. "การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางด้านริ้วรอยและพอกหน้าให้ผิวขาวที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากเนื้อในเมล็ดมะม่วงสุกมหาชนก (Mangifera indica L.) เก็บกักในอนุภาคขนาดนาโน".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่.
จริญญา จันทร์คำปัน , จีรเดช มโนสร้อย , อรัญญา มโนสร้อย . "การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางด้านริ้วรอยและพอกหน้าให้ผิวขาวที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากเนื้อในเมล็ดมะม่วงสุกมหาชนก (Mangifera indica L.) เก็บกักในอนุภาคขนาดนาโน."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่, 2562. Print.
จริญญา จันทร์คำปัน , จีรเดช มโนสร้อย , อรัญญา มโนสร้อย . การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางด้านริ้วรอยและพอกหน้าให้ผิวขาวที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากเนื้อในเมล็ดมะม่วงสุกมหาชนก (Mangifera indica L.) เก็บกักในอนุภาคขนาดนาโน. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่; 2562.