ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชา (51-305,202301) การวิเคราะห์และออกแบบระบบโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชา (51-305,202301) การวิเคราะห์และออกแบบระบบโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
นักวิจัย : ณัฐกิตติ์ ตรีวิทยากรานต์
คำค้น : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน , การใช้ปัญหาเป็นฐาน
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2561
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ณัฐกิตติ์ ตรีวิทยากรานต์ . (2561). การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชา (51-305,202301) การวิเคราะห์และออกแบบระบบโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่.
ณัฐกิตติ์ ตรีวิทยากรานต์ . 2561. "การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชา (51-305,202301) การวิเคราะห์และออกแบบระบบโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่.
ณัฐกิตติ์ ตรีวิทยากรานต์ . "การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชา (51-305,202301) การวิเคราะห์และออกแบบระบบโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่, 2561. Print.
ณัฐกิตติ์ ตรีวิทยากรานต์ . การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชา (51-305,202301) การวิเคราะห์และออกแบบระบบโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่; 2561.