ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานในรายวิชา 54-411 การจัดการเปลี่ยนแปลง

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานในรายวิชา 54-411 การจัดการเปลี่ยนแปลง
นักวิจัย : มนชนก อุปะทะ
คำค้น : ผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรู้ , การใช้ปัญหาเป็นฐาน
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2561
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
มนชนก อุปะทะ . (2561). ผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานในรายวิชา 54-411 การจัดการเปลี่ยนแปลง.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่.
มนชนก อุปะทะ . 2561. "ผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานในรายวิชา 54-411 การจัดการเปลี่ยนแปลง".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่.
มนชนก อุปะทะ . "ผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานในรายวิชา 54-411 การจัดการเปลี่ยนแปลง."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่, 2561. Print.
มนชนก อุปะทะ . ผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานในรายวิชา 54-411 การจัดการเปลี่ยนแปลง. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่; 2561.