ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
นักวิจัย : พิมพ์วลัชญ์ ศรีบุญ , ณัฐชานันท์ วงศ์มูลิทธิกร
คำค้น : ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2561
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พิมพ์วลัชญ์ ศรีบุญ , ณัฐชานันท์ วงศ์มูลิทธิกร . (2561). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่.
พิมพ์วลัชญ์ ศรีบุญ , ณัฐชานันท์ วงศ์มูลิทธิกร . 2561. "ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่.
พิมพ์วลัชญ์ ศรีบุญ , ณัฐชานันท์ วงศ์มูลิทธิกร . "ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่, 2561. Print.
พิมพ์วลัชญ์ ศรีบุญ , ณัฐชานันท์ วงศ์มูลิทธิกร . ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่; 2561.