ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสำหรับใช้พ่นหรือสเปรย์บนใบหน้าเพื่อถนอมผิวและดวงตาที่มีส่วนผสมของสารสกัดธรรมชาติเก็บกักในไลโปโซม

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสำหรับใช้พ่นหรือสเปรย์บนใบหน้าเพื่อถนอมผิวและดวงตาที่มีส่วนผสมของสารสกัดธรรมชาติเก็บกักในไลโปโซม
นักวิจัย : อรัญญา มโนสร้อย , จีรเดช มโนสร้อย
คำค้น : ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง , ถนอมผิวและดวงตา
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2561
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อรัญญา มโนสร้อย , จีรเดช มโนสร้อย . (2561). การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสำหรับใช้พ่นหรือสเปรย์บนใบหน้าเพื่อถนอมผิวและดวงตาที่มีส่วนผสมของสารสกัดธรรมชาติเก็บกักในไลโปโซม.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่.
อรัญญา มโนสร้อย , จีรเดช มโนสร้อย . 2561. "การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสำหรับใช้พ่นหรือสเปรย์บนใบหน้าเพื่อถนอมผิวและดวงตาที่มีส่วนผสมของสารสกัดธรรมชาติเก็บกักในไลโปโซม".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่.
อรัญญา มโนสร้อย , จีรเดช มโนสร้อย . "การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสำหรับใช้พ่นหรือสเปรย์บนใบหน้าเพื่อถนอมผิวและดวงตาที่มีส่วนผสมของสารสกัดธรรมชาติเก็บกักในไลโปโซม."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่, 2561. Print.
อรัญญา มโนสร้อย , จีรเดช มโนสร้อย . การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสำหรับใช้พ่นหรือสเปรย์บนใบหน้าเพื่อถนอมผิวและดวงตาที่มีส่วนผสมของสารสกัดธรรมชาติเก็บกักในไลโปโซม. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่; 2561.