ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง:ผู้ประกอบการกลุ่มผลิตภัณฑ์สุขภาพ(กลุ่ม5)

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง:ผู้ประกอบการกลุ่มผลิตภัณฑ์สุขภาพ(กลุ่ม5)
นักวิจัย : อรัญญา มโนสร้อย , จีรเดช มโนสร้อย
คำค้น : การพัฒนาศักยภาพ , ผู้ประกอบการ , ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2560
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อรัญญา มโนสร้อย , จีรเดช มโนสร้อย . (2560). การพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง:ผู้ประกอบการกลุ่มผลิตภัณฑ์สุขภาพ(กลุ่ม5).
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่.
อรัญญา มโนสร้อย , จีรเดช มโนสร้อย . 2560. "การพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง:ผู้ประกอบการกลุ่มผลิตภัณฑ์สุขภาพ(กลุ่ม5)".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่.
อรัญญา มโนสร้อย , จีรเดช มโนสร้อย . "การพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง:ผู้ประกอบการกลุ่มผลิตภัณฑ์สุขภาพ(กลุ่ม5)."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่, 2560. Print.
อรัญญา มโนสร้อย , จีรเดช มโนสร้อย . การพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง:ผู้ประกอบการกลุ่มผลิตภัณฑ์สุขภาพ(กลุ่ม5). เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่; 2560.