ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เวชสำอางโดยเทคโนโลยีนาโนจากผลมะละกอหมักที่เพาะปลูกในประเทศไทย

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาผลิตภัณฑ์เวชสำอางโดยเทคโนโลยีนาโนจากผลมะละกอหมักที่เพาะปลูกในประเทศไทย
นักวิจัย : อรัญญา มโนสร้อย , จีรเดช มโนสร้อย , จริญญา จันทร์คำปัน
คำค้น : ลิตภัณฑ์เวชสำอาง , เทคโนโลยีนาโน
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อรัญญา มโนสร้อย , จีรเดช มโนสร้อย , จริญญา จันทร์คำปัน . (2559). การพัฒนาผลิตภัณฑ์เวชสำอางโดยเทคโนโลยีนาโนจากผลมะละกอหมักที่เพาะปลูกในประเทศไทย.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่.
อรัญญา มโนสร้อย , จีรเดช มโนสร้อย , จริญญา จันทร์คำปัน . 2559. "การพัฒนาผลิตภัณฑ์เวชสำอางโดยเทคโนโลยีนาโนจากผลมะละกอหมักที่เพาะปลูกในประเทศไทย".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่.
อรัญญา มโนสร้อย , จีรเดช มโนสร้อย , จริญญา จันทร์คำปัน . "การพัฒนาผลิตภัณฑ์เวชสำอางโดยเทคโนโลยีนาโนจากผลมะละกอหมักที่เพาะปลูกในประเทศไทย."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่, 2559. Print.
อรัญญา มโนสร้อย , จีรเดช มโนสร้อย , จริญญา จันทร์คำปัน . การพัฒนาผลิตภัณฑ์เวชสำอางโดยเทคโนโลยีนาโนจากผลมะละกอหมักที่เพาะปลูกในประเทศไทย. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่; 2559.