ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก
นักวิจัย : พิเชษฐ์ ทานิล
คำค้น : การพัฒนา , ไฟฟ้า , พลังงานน้ำ
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พิเชษฐ์ ทานิล . (2552). การพัฒนาเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่.
พิเชษฐ์ ทานิล . 2552. "การพัฒนาเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่.
พิเชษฐ์ ทานิล . "การพัฒนาเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่, 2552. Print.
พิเชษฐ์ ทานิล . การพัฒนาเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่; 2552.