ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อความเป็นอัตลักษณ์ของทุเรียนทองผาภูมิ

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อความเป็นอัตลักษณ์ของทุเรียนทองผาภูมิ
นักวิจัย : ณัชชา สกุลงาม , แสงโสม ตั้งสินพูลเพิ่ม , รัชดาภรณ์ บุญทรง , ภัทรพล สุวรรณโฉม , วราภรณ์ แพงป้อง
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2562
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ณัชชา สกุลงาม , แสงโสม ตั้งสินพูลเพิ่ม , รัชดาภรณ์ บุญทรง , ภัทรพล สุวรรณโฉม , วราภรณ์ แพงป้อง . (2562). การออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อความเป็นอัตลักษณ์ของทุเรียนทองผาภูมิ.
    กาญจนบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี.
ณัชชา สกุลงาม , แสงโสม ตั้งสินพูลเพิ่ม , รัชดาภรณ์ บุญทรง , ภัทรพล สุวรรณโฉม , วราภรณ์ แพงป้อง . 2562. "การออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อความเป็นอัตลักษณ์ของทุเรียนทองผาภูมิ".
    กาญจนบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี.
ณัชชา สกุลงาม , แสงโสม ตั้งสินพูลเพิ่ม , รัชดาภรณ์ บุญทรง , ภัทรพล สุวรรณโฉม , วราภรณ์ แพงป้อง . "การออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อความเป็นอัตลักษณ์ของทุเรียนทองผาภูมิ."
    กาญจนบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี, 2562. Print.
ณัชชา สกุลงาม , แสงโสม ตั้งสินพูลเพิ่ม , รัชดาภรณ์ บุญทรง , ภัทรพล สุวรรณโฉม , วราภรณ์ แพงป้อง . การออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อความเป็นอัตลักษณ์ของทุเรียนทองผาภูมิ. กาญจนบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี; 2562.