ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการวิจัยการพัฒนางานทัศนศิลป์ร่วมสมัยสู่ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวัฒนธรรม :กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์

หน่วยงาน สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการวิจัยการพัฒนางานทัศนศิลป์ร่วมสมัยสู่ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวัฒนธรรม :กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์
นักวิจัย : ศุภกรณ์ ดิษฐพันธุ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : http://ocac.go.th/?3d-flip-book=%E0%B8%94%E0%B8%A3-%E0%B8%A8%E0%B8%B8%E0%B8%A0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C-%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

https://ocac.go.th///wp-content/uploads/2018/05/56-2.pdf

บรรณานุกรม :
ศุภกรณ์ ดิษฐพันธุ์ . (2556). โครงการวิจัยการพัฒนางานทัศนศิลป์ร่วมสมัยสู่ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวัฒนธรรม :กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย.
ศุภกรณ์ ดิษฐพันธุ์ . 2556. "โครงการวิจัยการพัฒนางานทัศนศิลป์ร่วมสมัยสู่ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวัฒนธรรม :กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย.
ศุภกรณ์ ดิษฐพันธุ์ . "โครงการวิจัยการพัฒนางานทัศนศิลป์ร่วมสมัยสู่ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวัฒนธรรม :กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย, 2556. Print.
ศุภกรณ์ ดิษฐพันธุ์ . โครงการวิจัยการพัฒนางานทัศนศิลป์ร่วมสมัยสู่ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวัฒนธรรม :กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย; 2556.