ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์คุณภาพน้ำดื่มและน้ำแข็งที่ผลิตในจังหวัดเลยโดยการตรวจหาเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียและ E.coli

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์คุณภาพน้ำดื่มและน้ำแข็งที่ผลิตในจังหวัดเลยโดยการตรวจหาเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียและ E.coli
นักวิจัย : ชลธิชา จินาพร
คำค้น : วิเคราะห์คุณภาพน้ำ
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ชลธิชา จินาพร . (2553). การวิเคราะห์คุณภาพน้ำดื่มและน้ำแข็งที่ผลิตในจังหวัดเลยโดยการตรวจหาเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียและ E.coli.
    เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สถาบันวิจัยและพัฒนา.
ชลธิชา จินาพร . 2553. "การวิเคราะห์คุณภาพน้ำดื่มและน้ำแข็งที่ผลิตในจังหวัดเลยโดยการตรวจหาเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียและ E.coli".
    เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สถาบันวิจัยและพัฒนา.
ชลธิชา จินาพร . "การวิเคราะห์คุณภาพน้ำดื่มและน้ำแข็งที่ผลิตในจังหวัดเลยโดยการตรวจหาเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียและ E.coli."
    เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2553. Print.
ชลธิชา จินาพร . การวิเคราะห์คุณภาพน้ำดื่มและน้ำแข็งที่ผลิตในจังหวัดเลยโดยการตรวจหาเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียและ E.coli. เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2553.