ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความหลากชนิดของแมลงปีกแข็งในเขตวนอุทยานน้ำตกห้วยเลา อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความหลากชนิดของแมลงปีกแข็งในเขตวนอุทยานน้ำตกห้วยเลา อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย
นักวิจัย : กิตติ ตันเมืองปัก
คำค้น : แมลงปีกแข็ง/ความหลากชนิด
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
กิตติ ตันเมืองปัก . (2555). ความหลากชนิดของแมลงปีกแข็งในเขตวนอุทยานน้ำตกห้วยเลา อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย.
    เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สถาบันวิจัยและพัฒนา.
กิตติ ตันเมืองปัก . 2555. "ความหลากชนิดของแมลงปีกแข็งในเขตวนอุทยานน้ำตกห้วยเลา อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย".
    เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สถาบันวิจัยและพัฒนา.
กิตติ ตันเมืองปัก . "ความหลากชนิดของแมลงปีกแข็งในเขตวนอุทยานน้ำตกห้วยเลา อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย."
    เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2555. Print.
กิตติ ตันเมืองปัก . ความหลากชนิดของแมลงปีกแข็งในเขตวนอุทยานน้ำตกห้วยเลา อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย. เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2555.