ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาทักษะสุนทรียะทางดนตรีเพื่อเสริมสร้างวินัยในตนเองของนักเรียนระดับประถมศึกษาในจังหวัดราชบุรี

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาทักษะสุนทรียะทางดนตรีเพื่อเสริมสร้างวินัยในตนเองของนักเรียนระดับประถมศึกษาในจังหวัดราชบุรี
นักวิจัย : พีระชัย ลี้สมบูรณ์ผล
คำค้น : ทักษะสุนทรียะทางดนตรี วินัยในตนเอง การเสริมสร้างวินัยในตนเอง กิจกรรมทางดนตรี
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2561
อ้างอิง : rms.mcru.ac.th
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พีระชัย ลี้สมบูรณ์ผล . (2561). การพัฒนาทักษะสุนทรียะทางดนตรีเพื่อเสริมสร้างวินัยในตนเองของนักเรียนระดับประถมศึกษาในจังหวัดราชบุรี.
    ราชบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สถาบันวิจัยและพัฒนา.
พีระชัย ลี้สมบูรณ์ผล . 2561. "การพัฒนาทักษะสุนทรียะทางดนตรีเพื่อเสริมสร้างวินัยในตนเองของนักเรียนระดับประถมศึกษาในจังหวัดราชบุรี".
    ราชบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สถาบันวิจัยและพัฒนา.
พีระชัย ลี้สมบูรณ์ผล . "การพัฒนาทักษะสุนทรียะทางดนตรีเพื่อเสริมสร้างวินัยในตนเองของนักเรียนระดับประถมศึกษาในจังหวัดราชบุรี."
    ราชบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2561. Print.
พีระชัย ลี้สมบูรณ์ผล . การพัฒนาทักษะสุนทรียะทางดนตรีเพื่อเสริมสร้างวินัยในตนเองของนักเรียนระดับประถมศึกษาในจังหวัดราชบุรี. ราชบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2561.