ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลผูกพันทางกฎหมายของเหตุผลในคำพิพากษาคดีแพ่ง

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลผูกพันทางกฎหมายของเหตุผลในคำพิพากษาคดีแพ่ง
นักวิจัย : ชาคริต ขันนาโพธิ์
คำค้น : คดีแพ่ง , ผลผูกพันทางกฎหมาย , คำพิพากษา
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : อุดม รัฐอมฤต
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/293210
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ชาคริต ขันนาโพธิ์ . (2555). ผลผูกพันทางกฎหมายของเหตุผลในคำพิพากษาคดีแพ่ง.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
ชาคริต ขันนาโพธิ์ . 2555. "ผลผูกพันทางกฎหมายของเหตุผลในคำพิพากษาคดีแพ่ง".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
ชาคริต ขันนาโพธิ์ . "ผลผูกพันทางกฎหมายของเหตุผลในคำพิพากษาคดีแพ่ง."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555. Print.
ชาคริต ขันนาโพธิ์ . ผลผูกพันทางกฎหมายของเหตุผลในคำพิพากษาคดีแพ่ง. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์; 2555.