ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการพัฒนาระบบ my Loyalty

หน่วยงาน บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการพัฒนาระบบ my Loyalty
นักวิจัย : สุวิมล ไพศาลวัฒนา , ธิติกัสมา กฤษสุทธิกุล , อรรถพล มุนี , ศลิษา หงษ์สี่ , ประกายมาศ ศรีสุขทักษิณ , วิจักษ์ ศิริศุภนนท์ , วิทวัส ม่วงไหมทอง , สิทธิเดช สุขวีรพันธ์
คำค้น : ระบบ my Loyalty
หน่วยงาน : บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2560
อ้างอิง : http://www.rdcat.cathosting.in.th/proj60_01.htm
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ปัจจุบันการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่มีการแข่งขันที่สูงมาก ทั้งในด้านราคา คุณภาพ โปรโมชั่นและบริการ ทำให้ผู้ใช้บริการมีทางเลือกมากขึ้น อีกทั้ง บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ยังเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายใต้แบรนด์ my จึงไม่ใช่เรื่องง่ายที่ผู้ให้บริการจะรักษาฐานลูกค้าเดิมไว้ได้ โดยเฉพาะในปัจจุบันที่ผู้ใช้บริการมักจะไม่ยึดติดกับผู้ให้บริการรายใดรายหนึ่งนาน ๆ การวิจัยครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาระบบสนับสนุน my Loyalty Program เพื่อสนับสนุนการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยระบบจะจัดเก็บข้อมูลของลูกค้า เช่น เพศ อายุ ความถี่ในการใช้บริการ เพื่อนำไปประมวลผล วิเคราะห์และศึกษา โดยข้อมูลที่ได้จะสามารถนำไปจัดกลุ่มผู้ใช้บริการเป็นประเภทต่าง ๆ อีกทั้งยังมีระบบตอบแทนการใช้บริการเป็น Reward เพื่อเป็นกลยุทธ์กระตุ้นให้ผู้ใช้บริการเกิดการใช้บริการอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถนำ Reward ที่ได้จากการสะสมมาแลกสิทธิประโยชน์หรือสิทธิพิเศษต่าง ๆ ที่ผู้ให้บริการเตรียมไว้ให้ ไม่ว่าจะเป็นส่วนลดร้านค้า ร้านอาหาร โรงภาพยนตร์ โดยสามารถปรับเปลี่ยนเงื่อนไขสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เพื่อตอบโจทย์และเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้บริการทุกระดับได้อย่างเหมาะสม เพราะความง่ายของการเปลี่ยนผู้ให้บริการทำได้เพียงแค่คลิกเมาส์ แต่หากผู้ให้บริการรายใดสามารถมอบประสบการณ์ที่ดีได้อย่างแท้จริง นอกจากจะรักษาฐานลูกค้าเดิมไว้ได้ ยังพร้อมที่จะแข่งขันและเอาชนะด้วยการส่งต่อประสบการณ์ที่ดีเป็นการต่อยอดลูกค้าใหม่ด้วยภาพลักษณ์ที่น่าสนใจอีกด้วย

บรรณานุกรม :