ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาซอฟท์แวร์เพื่อการจำลองระบบด้วยคอมพิวเตอร์สำหรับการออกแบบและวิเคราะห์โครงข่ายโทรคมนาคมยุคหน้า

หน่วยงาน บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาซอฟท์แวร์เพื่อการจำลองระบบด้วยคอมพิวเตอร์สำหรับการออกแบบและวิเคราะห์โครงข่ายโทรคมนาคมยุคหน้า
นักวิจัย : เชาวน์ดิศ อัศวกุล , ฉัตรขวัญ วรรณศิริ , ณัฐ กาญจนศิริ , กลิกา สุขสมบูรณ์ , ปิยะนันท์ สัตย์ภิวัฒน์ , ปรัชญา ใจสุทธิ , คณิน นิติวงศ์ , วงศกร ชัยวนนท์ , ปิยะชาติ อิศรภักดี
คำค้น : ซอฟท์แวร์
หน่วยงาน : บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://www.rdcat.cathosting.in.th/proj49_01.htm
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงการวิจัยมีเป้าหมายเพื่อศึกษากลยุทธ์ในการประยุกต์ด้านวิศวกรรมทราฟฟิก กับปัญหาการจัดการทรัพยากรของโครงข่ายโทรคมนาคมยุคหน้าขององค์กร การศึกษาจะเน้นให้เห็นภาพในองค์รวมของระบบโครงข่ายโทรคมนาคมโดยอาศัยคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงเป็นตัวจำลองการทำงานของโครงข่ายโทรคมนาคม และเพื่อให้การาคำนวณสามารถทำได้โดยละเอียดโครงการวิจัยนี้จะมุ่งเน้นที่การคำนวณในลักษณะ off-line โดยมีเป้าหมายเพื่อวิเคราะห์และออกแบบโครงข่ายโทรคมนาคมยุคหน้าซึ่งรองรับการให้บริการต่างๆ โดยแบ่งเป็น 5 ประเภทของบริการ VPN โดยอาศัยเทคโนโลยีด้าน IP และ MPLSเป็นหลักได้แก่ บริการ IP Phone, IP Centrex, VDO Conference, Data รวมถึงการคำนวณ VPN สำหรับ Signalling ซอฟแวร์ที่พัฒนาขึ้น (ngnsoft) ประกอบไปด้วย 1.โมดูลการออกแบบโครงข่าย 2.โมดูลการประเมินคุณภาพโครงข่าย 3.โมดูลการเชื่อมต่อกับผู้ใช้งานทางกราฟิก (Graphic user Interface, GUI) ในโครงการวิจัยได้พัฒนาซอฟแวร์ด้วยภาษาจาวา โดยใช้ platform ในการทำงานเป็นเครื่อง workstation ซึ่งมีสมรรถนะสูง ผลการนทดสอบแสดงให้เห็นถึงแนวทางในการประยุกต์ ซอฟแวร์ ngnsoft กับปัญหาการบริหารจัดการต่างๆของโครงข่ายในทางปฏิบัติ

บรรณานุกรม :
เชาวน์ดิศ อัศวกุล , ฉัตรขวัญ วรรณศิริ , ณัฐ กาญจนศิริ , กลิกา สุขสมบูรณ์ , ปิยะนันท์ สัตย์ภิวัฒน์ , ปรัชญา ใจสุทธิ , คณิน นิติวงศ์ , วงศกร ชัยวนนท์ , ปิยะชาติ อิศรภักดี . (2549). การพัฒนาซอฟท์แวร์เพื่อการจำลองระบบด้วยคอมพิวเตอร์สำหรับการออกแบบและวิเคราะห์โครงข่ายโทรคมนาคมยุคหน้า.
    กรุงเทพมหานคร : บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน).
เชาวน์ดิศ อัศวกุล , ฉัตรขวัญ วรรณศิริ , ณัฐ กาญจนศิริ , กลิกา สุขสมบูรณ์ , ปิยะนันท์ สัตย์ภิวัฒน์ , ปรัชญา ใจสุทธิ , คณิน นิติวงศ์ , วงศกร ชัยวนนท์ , ปิยะชาติ อิศรภักดี . 2549. "การพัฒนาซอฟท์แวร์เพื่อการจำลองระบบด้วยคอมพิวเตอร์สำหรับการออกแบบและวิเคราะห์โครงข่ายโทรคมนาคมยุคหน้า".
    กรุงเทพมหานคร : บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน).
เชาวน์ดิศ อัศวกุล , ฉัตรขวัญ วรรณศิริ , ณัฐ กาญจนศิริ , กลิกา สุขสมบูรณ์ , ปิยะนันท์ สัตย์ภิวัฒน์ , ปรัชญา ใจสุทธิ , คณิน นิติวงศ์ , วงศกร ชัยวนนท์ , ปิยะชาติ อิศรภักดี . "การพัฒนาซอฟท์แวร์เพื่อการจำลองระบบด้วยคอมพิวเตอร์สำหรับการออกแบบและวิเคราะห์โครงข่ายโทรคมนาคมยุคหน้า."
    กรุงเทพมหานคร : บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน), 2549. Print.
เชาวน์ดิศ อัศวกุล , ฉัตรขวัญ วรรณศิริ , ณัฐ กาญจนศิริ , กลิกา สุขสมบูรณ์ , ปิยะนันท์ สัตย์ภิวัฒน์ , ปรัชญา ใจสุทธิ , คณิน นิติวงศ์ , วงศกร ชัยวนนท์ , ปิยะชาติ อิศรภักดี . การพัฒนาซอฟท์แวร์เพื่อการจำลองระบบด้วยคอมพิวเตอร์สำหรับการออกแบบและวิเคราะห์โครงข่ายโทรคมนาคมยุคหน้า. กรุงเทพมหานคร : บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน); 2549.