ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการประเมินความต้องการความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยพิบัติสู่มาตรฐานสากล

หน่วยงาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการประเมินความต้องการความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยพิบัติสู่มาตรฐานสากล
นักวิจัย : จันทร์สิมา แสงสุริยา , ปรัชนา รุ่งเร่ , กมลวรรณ เอกโชติ
คำค้น : การประเมินความต้องการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
หน่วยงาน : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2561
อ้างอิง : http://122.155.1.141/inner.research-7.193/about/menu_3917/
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จันทร์สิมา แสงสุริยา , ปรัชนา รุ่งเร่ , กมลวรรณ เอกโชติ . (2561). โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการประเมินความต้องการความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยพิบัติสู่มาตรฐานสากล.
    กรุงเทพมหานคร : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย.
จันทร์สิมา แสงสุริยา , ปรัชนา รุ่งเร่ , กมลวรรณ เอกโชติ . 2561. "โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการประเมินความต้องการความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยพิบัติสู่มาตรฐานสากล".
    กรุงเทพมหานคร : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย.
จันทร์สิมา แสงสุริยา , ปรัชนา รุ่งเร่ , กมลวรรณ เอกโชติ . "โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการประเมินความต้องการความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยพิบัติสู่มาตรฐานสากล."
    กรุงเทพมหานคร : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, 2561. Print.
จันทร์สิมา แสงสุริยา , ปรัชนา รุ่งเร่ , กมลวรรณ เอกโชติ . โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการประเมินความต้องการความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยพิบัติสู่มาตรฐานสากล. กรุงเทพมหานคร : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย; 2561.