ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและรูปแบบการประเมินความต้องการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยพิบัติ

หน่วยงาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและรูปแบบการประเมินความต้องการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยพิบัติ
นักวิจัย : จันทร์สิมา แสงสุริยา , ปรัชนา รุ่งเร่ , กมลวรรณ เอกโชติ
คำค้น : การประเมินความต้องการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
หน่วยงาน : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2560
อ้างอิง : http://122.155.1.141/inner.research-7.193/about/menu_3917/
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จันทร์สิมา แสงสุริยา , ปรัชนา รุ่งเร่ , กมลวรรณ เอกโชติ . (2560). โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและรูปแบบการประเมินความต้องการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยพิบัติ.
    กรุงเทพมหานคร : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย.
จันทร์สิมา แสงสุริยา , ปรัชนา รุ่งเร่ , กมลวรรณ เอกโชติ . 2560. "โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและรูปแบบการประเมินความต้องการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยพิบัติ".
    กรุงเทพมหานคร : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย.
จันทร์สิมา แสงสุริยา , ปรัชนา รุ่งเร่ , กมลวรรณ เอกโชติ . "โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและรูปแบบการประเมินความต้องการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยพิบัติ."
    กรุงเทพมหานคร : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, 2560. Print.
จันทร์สิมา แสงสุริยา , ปรัชนา รุ่งเร่ , กมลวรรณ เอกโชติ . โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและรูปแบบการประเมินความต้องการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยพิบัติ. กรุงเทพมหานคร : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย; 2560.