ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการศึกษาการวางแผนเชิงระบบการจัดการเดินรถเพื่อยกระดับการให้บริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน

หน่วยงาน สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการศึกษาการวางแผนเชิงระบบการจัดการเดินรถเพื่อยกระดับการให้บริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
นักวิจัย : สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2562
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร . (2562). โครงการศึกษาการวางแผนเชิงระบบการจัดการเดินรถเพื่อยกระดับการให้บริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร.
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร . 2562. "โครงการศึกษาการวางแผนเชิงระบบการจัดการเดินรถเพื่อยกระดับการให้บริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร.
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร . "โครงการศึกษาการวางแผนเชิงระบบการจัดการเดินรถเพื่อยกระดับการให้บริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร, 2562. Print.
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร . โครงการศึกษาการวางแผนเชิงระบบการจัดการเดินรถเพื่อยกระดับการให้บริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร; 2562.