ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการศึกษาความเหมาะสมการบริหารจัดการและกระจายสินค้า จังหวัดพิษณุโลก (Logistics Hub)

หน่วยงาน สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการศึกษาความเหมาะสมการบริหารจัดการและกระจายสินค้า จังหวัดพิษณุโลก (Logistics Hub)
นักวิจัย : สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2561
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร . (2561). โครงการศึกษาความเหมาะสมการบริหารจัดการและกระจายสินค้า จังหวัดพิษณุโลก (Logistics Hub).
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร.
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร . 2561. "โครงการศึกษาความเหมาะสมการบริหารจัดการและกระจายสินค้า จังหวัดพิษณุโลก (Logistics Hub)".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร.
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร . "โครงการศึกษาความเหมาะสมการบริหารจัดการและกระจายสินค้า จังหวัดพิษณุโลก (Logistics Hub)."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร, 2561. Print.
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร . โครงการศึกษาความเหมาะสมการบริหารจัดการและกระจายสินค้า จังหวัดพิษณุโลก (Logistics Hub). กรุงเทพมหานคร : สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร; 2561.