ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบขนส่งสาธารณะเมืองพิษณุโลก

หน่วยงาน สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบขนส่งสาธารณะเมืองพิษณุโลก
นักวิจัย : สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2561
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร . (2561). โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบขนส่งสาธารณะเมืองพิษณุโลก.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร.
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร . 2561. "โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบขนส่งสาธารณะเมืองพิษณุโลก".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร.
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร . "โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบขนส่งสาธารณะเมืองพิษณุโลก."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร, 2561. Print.
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร . โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบขนส่งสาธารณะเมืองพิษณุโลก. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร; 2561.