ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการศึกษาแผนแม่บทการขนส่งทางอากาศของประเทศไทย

หน่วยงาน สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการศึกษาแผนแม่บทการขนส่งทางอากาศของประเทศไทย
นักวิจัย : สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2560
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร . (2560). โครงการศึกษาแผนแม่บทการขนส่งทางอากาศของประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร.
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร . 2560. "โครงการศึกษาแผนแม่บทการขนส่งทางอากาศของประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร.
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร . "โครงการศึกษาแผนแม่บทการขนส่งทางอากาศของประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร, 2560. Print.
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร . โครงการศึกษาแผนแม่บทการขนส่งทางอากาศของประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร; 2560.