ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการศึกษาปรับปรุงเส้นทางรถโดยสารประจำทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

หน่วยงาน สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการศึกษาปรับปรุงเส้นทางรถโดยสารประจำทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
นักวิจัย : สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร . (2545). โครงการศึกษาปรับปรุงเส้นทางรถโดยสารประจำทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร.
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร . 2545. "โครงการศึกษาปรับปรุงเส้นทางรถโดยสารประจำทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร.
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร . "โครงการศึกษาปรับปรุงเส้นทางรถโดยสารประจำทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร, 2545. Print.
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร . โครงการศึกษาปรับปรุงเส้นทางรถโดยสารประจำทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร; 2545.