ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายงาน ผลการศึกษาโครงการวิจัย เรื่อง การเฝ้าระวังติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาจากสมุนไพรที่มีการพัฒนาในบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (บัญชียาจากสมุนไพร)

หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : รายงาน ผลการศึกษาโครงการวิจัย เรื่อง การเฝ้าระวังติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาจากสมุนไพรที่มีการพัฒนาในบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (บัญชียาจากสมุนไพร)
นักวิจัย : วิมล สุวรรณเกษาวงษ์ , เยาวเรศ อุปมายันต์ , วนิดา แก้วผนึกรังษี , ภควดี ศรีภิรมย์
คำค้น : อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา , บัญชียาจากสมุนไพร
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://elib.fda.moph.go.th/fulltext2/public/picture.asp?temp=16361
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
วิมล สุวรรณเกษาวงษ์ , เยาวเรศ อุปมายันต์ , วนิดา แก้วผนึกรังษี , ภควดี ศรีภิรมย์ . (2548). รายงาน ผลการศึกษาโครงการวิจัย เรื่อง การเฝ้าระวังติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาจากสมุนไพรที่มีการพัฒนาในบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (บัญชียาจากสมุนไพร).
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา.
วิมล สุวรรณเกษาวงษ์ , เยาวเรศ อุปมายันต์ , วนิดา แก้วผนึกรังษี , ภควดี ศรีภิรมย์ . 2548. "รายงาน ผลการศึกษาโครงการวิจัย เรื่อง การเฝ้าระวังติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาจากสมุนไพรที่มีการพัฒนาในบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (บัญชียาจากสมุนไพร)".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา.
วิมล สุวรรณเกษาวงษ์ , เยาวเรศ อุปมายันต์ , วนิดา แก้วผนึกรังษี , ภควดี ศรีภิรมย์ . "รายงาน ผลการศึกษาโครงการวิจัย เรื่อง การเฝ้าระวังติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาจากสมุนไพรที่มีการพัฒนาในบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (บัญชียาจากสมุนไพร)."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา, 2548. Print.
วิมล สุวรรณเกษาวงษ์ , เยาวเรศ อุปมายันต์ , วนิดา แก้วผนึกรังษี , ภควดี ศรีภิรมย์ . รายงาน ผลการศึกษาโครงการวิจัย เรื่อง การเฝ้าระวังติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาจากสมุนไพรที่มีการพัฒนาในบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (บัญชียาจากสมุนไพร). กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา; 2548.