ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเลี้ยงผึ้งโพรงไทยของเกษตรกร ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเลี้ยงผึ้งโพรงไทยของเกษตรกร ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
นักวิจัย : โสภาวรรณ ลักษณา
คำค้น : จังหวัดนครศรีธรรมราช , การเลี้ยงผึ้งโพรงไทย
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : บำเพ็ญ เขียวหวาน
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/281246
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
โสภาวรรณ ลักษณา . (2556). การเลี้ยงผึ้งโพรงไทยของเกษตรกร ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
โสภาวรรณ ลักษณา . 2556. "การเลี้ยงผึ้งโพรงไทยของเกษตรกร ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
โสภาวรรณ ลักษณา . "การเลี้ยงผึ้งโพรงไทยของเกษตรกร ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556. Print.
โสภาวรรณ ลักษณา . การเลี้ยงผึ้งโพรงไทยของเกษตรกร ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช; 2556.