ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประเมินความต้องการจำเป็นของชุมชนเพื่อการพัฒนาความสามารถต่อการเพิ่มมูลค่าวิสาหกิจการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของจังหวัดนครนายก

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประเมินความต้องการจำเป็นของชุมชนเพื่อการพัฒนาความสามารถต่อการเพิ่มมูลค่าวิสาหกิจการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของจังหวัดนครนายก
นักวิจัย : ศุภวัฒน์ ปภัสสรากาญจน์
คำค้น : การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ , การเพิ่มมูลค่าวิสาหกิจ , ภูมิปัญญาชุมชนและท้องถิ่น
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : อานุภาพ รักษ์สุวรรณ , มนตรี พานิชยานุวัฒน์ , ทรงพล วิธานวัฒนา
ปีพิมพ์ : 2562
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/297660
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ศุภวัฒน์ ปภัสสรากาญจน์ . (2562). การประเมินความต้องการจำเป็นของชุมชนเพื่อการพัฒนาความสามารถต่อการเพิ่มมูลค่าวิสาหกิจการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของจังหวัดนครนายก.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
ศุภวัฒน์ ปภัสสรากาญจน์ . 2562. "การประเมินความต้องการจำเป็นของชุมชนเพื่อการพัฒนาความสามารถต่อการเพิ่มมูลค่าวิสาหกิจการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของจังหวัดนครนายก".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
ศุภวัฒน์ ปภัสสรากาญจน์ . "การประเมินความต้องการจำเป็นของชุมชนเพื่อการพัฒนาความสามารถต่อการเพิ่มมูลค่าวิสาหกิจการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของจังหวัดนครนายก."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 2562. Print.
ศุภวัฒน์ ปภัสสรากาญจน์ . การประเมินความต้องการจำเป็นของชุมชนเพื่อการพัฒนาความสามารถต่อการเพิ่มมูลค่าวิสาหกิจการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของจังหวัดนครนายก. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต; 2562.