ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาเปรียบเทียบนโยบายและ ประสิทธิภาพการพัฒนาและ ส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีในกลุ่ม SMEs

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาเปรียบเทียบนโยบายและ ประสิทธิภาพการพัฒนาและ ส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีในกลุ่ม SMEs
นักวิจัย : แก้วขวัญ ตั้งติพงศ์กูล
คำค้น : ประชาคมอาเซียน , วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม , SMEs
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : ดวงสมร กาไร , กฤษฏิ์ ภัณฑ์กิจนิรันดร , จิตติภัทร พูนขา , ศุภชัย ศรีสุชาติ , อนิณ อรุณเรืองสวัสดิ์
ปีพิมพ์ : 2560
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/297659
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
แก้วขวัญ ตั้งติพงศ์กูล . (2560). การศึกษาเปรียบเทียบนโยบายและ ประสิทธิภาพการพัฒนาและ ส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีในกลุ่ม SMEs.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน).
แก้วขวัญ ตั้งติพงศ์กูล . 2560. "การศึกษาเปรียบเทียบนโยบายและ ประสิทธิภาพการพัฒนาและ ส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีในกลุ่ม SMEs".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน).
แก้วขวัญ ตั้งติพงศ์กูล . "การศึกษาเปรียบเทียบนโยบายและ ประสิทธิภาพการพัฒนาและ ส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีในกลุ่ม SMEs."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน), 2560. Print.
แก้วขวัญ ตั้งติพงศ์กูล . การศึกษาเปรียบเทียบนโยบายและ ประสิทธิภาพการพัฒนาและ ส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีในกลุ่ม SMEs. กรุงเทพมหานคร : สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน); 2560.