ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ต้นทุนการเก็บเกี่ยวของชาวนาโดยใช้แรงงานคนเปรียบเทียบกับเครื่องเกี่ยวนวด และจุดคุ้มทุนของเครื่องเกี่ยวนวด ในอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ต้นทุนการเก็บเกี่ยวของชาวนาโดยใช้แรงงานคนเปรียบเทียบกับเครื่องเกี่ยวนวด และจุดคุ้มทุนของเครื่องเกี่ยวนวด ในอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
นักวิจัย : ธนรักษ์ เมฆขยาย
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ธนรักษ์ เมฆขยาย . (2556). ต้นทุนการเก็บเกี่ยวของชาวนาโดยใช้แรงงานคนเปรียบเทียบกับเครื่องเกี่ยวนวด และจุดคุ้มทุนของเครื่องเกี่ยวนวด ในอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
ธนรักษ์ เมฆขยาย . 2556. "ต้นทุนการเก็บเกี่ยวของชาวนาโดยใช้แรงงานคนเปรียบเทียบกับเครื่องเกี่ยวนวด และจุดคุ้มทุนของเครื่องเกี่ยวนวด ในอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
ธนรักษ์ เมฆขยาย . "ต้นทุนการเก็บเกี่ยวของชาวนาโดยใช้แรงงานคนเปรียบเทียบกับเครื่องเกี่ยวนวด และจุดคุ้มทุนของเครื่องเกี่ยวนวด ในอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2556. Print.
ธนรักษ์ เมฆขยาย . ต้นทุนการเก็บเกี่ยวของชาวนาโดยใช้แรงงานคนเปรียบเทียบกับเครื่องเกี่ยวนวด และจุดคุ้มทุนของเครื่องเกี่ยวนวด ในอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้; 2556.