ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเพิ่มคุณภาพความร้อนแสงอาทิตย์อุณหภูมิต่ำโดยใช้ปั๊มความร้อนแบบอัดไอและแบบดูดกลืนในรูปแบบคาสเคด

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเพิ่มคุณภาพความร้อนแสงอาทิตย์อุณหภูมิต่ำโดยใช้ปั๊มความร้อนแบบอัดไอและแบบดูดกลืนในรูปแบบคาสเคด
นักวิจัย : นัฐพร ไชยญาติ
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นัฐพร ไชยญาติ . (). การเพิ่มคุณภาพความร้อนแสงอาทิตย์อุณหภูมิต่ำโดยใช้ปั๊มความร้อนแบบอัดไอและแบบดูดกลืนในรูปแบบคาสเคด.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
นัฐพร ไชยญาติ . . "การเพิ่มคุณภาพความร้อนแสงอาทิตย์อุณหภูมิต่ำโดยใช้ปั๊มความร้อนแบบอัดไอและแบบดูดกลืนในรูปแบบคาสเคด".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
นัฐพร ไชยญาติ . "การเพิ่มคุณภาพความร้อนแสงอาทิตย์อุณหภูมิต่ำโดยใช้ปั๊มความร้อนแบบอัดไอและแบบดูดกลืนในรูปแบบคาสเคด."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, . Print.
นัฐพร ไชยญาติ . การเพิ่มคุณภาพความร้อนแสงอาทิตย์อุณหภูมิต่ำโดยใช้ปั๊มความร้อนแบบอัดไอและแบบดูดกลืนในรูปแบบคาสเคด. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้; .