ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลำไยนอกฤดู

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลำไยนอกฤดู
นักวิจัย : ธีรนุช เจริญกิจ
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ธีรนุช เจริญกิจ . (2555). การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลำไยนอกฤดู.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
ธีรนุช เจริญกิจ . 2555. "การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลำไยนอกฤดู".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
ธีรนุช เจริญกิจ . "การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลำไยนอกฤดู."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2555. Print.
ธีรนุช เจริญกิจ . การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลำไยนอกฤดู. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้; 2555.