ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาถังระบบอัตโนมัติเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ำจากพืช

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาถังระบบอัตโนมัติเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ำจากพืช
นักวิจัย : ปิยนุช จันทรัมพร
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ปิยนุช จันทรัมพร . (2554). การพัฒนาถังระบบอัตโนมัติเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ำจากพืช.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
ปิยนุช จันทรัมพร . 2554. "การพัฒนาถังระบบอัตโนมัติเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ำจากพืช".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
ปิยนุช จันทรัมพร . "การพัฒนาถังระบบอัตโนมัติเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ำจากพืช."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2554. Print.
ปิยนุช จันทรัมพร . การพัฒนาถังระบบอัตโนมัติเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ำจากพืช. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้; 2554.