ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาวัสดุเซรามิกเพียโซอิเล็กทริกไร้ตะกั่วในระบบสารละลายบิสมัสโซเดียมไททาเนตโพแทสเซียมโซเดียมไนโอเบต

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาวัสดุเซรามิกเพียโซอิเล็กทริกไร้ตะกั่วในระบบสารละลายบิสมัสโซเดียมไททาเนตโพแทสเซียมโซเดียมไนโอเบต
นักวิจัย : พิทักษ์ เหล่ารัตนกุล
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พิทักษ์ เหล่ารัตนกุล . (2552). การพัฒนาวัสดุเซรามิกเพียโซอิเล็กทริกไร้ตะกั่วในระบบสารละลายบิสมัสโซเดียมไททาเนตโพแทสเซียมโซเดียมไนโอเบต.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
พิทักษ์ เหล่ารัตนกุล . 2552. "การพัฒนาวัสดุเซรามิกเพียโซอิเล็กทริกไร้ตะกั่วในระบบสารละลายบิสมัสโซเดียมไททาเนตโพแทสเซียมโซเดียมไนโอเบต".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
พิทักษ์ เหล่ารัตนกุล . "การพัฒนาวัสดุเซรามิกเพียโซอิเล็กทริกไร้ตะกั่วในระบบสารละลายบิสมัสโซเดียมไททาเนตโพแทสเซียมโซเดียมไนโอเบต."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2552. Print.
พิทักษ์ เหล่ารัตนกุล . การพัฒนาวัสดุเซรามิกเพียโซอิเล็กทริกไร้ตะกั่วในระบบสารละลายบิสมัสโซเดียมไททาเนตโพแทสเซียมโซเดียมไนโอเบต. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้; 2552.