ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การผลิตเอธานอลจากตอซังข้าว

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การผลิตเอธานอลจากตอซังข้าว
นักวิจัย : สมคิด ดีจริง
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สมคิด ดีจริง . (2550). การผลิตเอธานอลจากตอซังข้าว.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
สมคิด ดีจริง . 2550. "การผลิตเอธานอลจากตอซังข้าว".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
สมคิด ดีจริง . "การผลิตเอธานอลจากตอซังข้าว."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2550. Print.
สมคิด ดีจริง . การผลิตเอธานอลจากตอซังข้าว. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้; 2550.